Annotation Guidelines

This chapter summarizes the annotation guidelines for segmentation as applied to Slovene texts.

Version 1.0 for non-standard Slovene
Project Janes - Resources, Tools and Methods for the Research of Nonstandard Internet Slovene

ČIBEJ, Jaka, ARHAR HOLDT, Špela, ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, ZUPAN, Katja, 2016: Smernice za označevanje računalniško posredovane komunikacije: tokenizacija, stavčna segmentacija, normalizacija, lematizacija in oblikoskladenjsko označevanje. Različica 1.0. Rezultat projekta Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine. [PDF] - only in Slovene


Revision #2
Created 14 November 2023 22:55:04 by Tina Munda
Updated 14 November 2023 23:02:29 by Tina Munda