Reference in povezave

V tem poglavju so zbrane relevantne reference in povezave na projekte, v katerih se je postopek normalizacije razvijal in uporabljal.

Projekti, na katerih se je razvijal označevalni sistem
Razvoj slovenščine v digitalnem okolju
Janes: Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine

Učni korpus z ročno pregledano normalizacijo
   • Janes-Tag:
Lenardič, Jakob; Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Erjavec, Tomaž; Fišer, Darja; Ljubešić, Nikola; Zupan, Katja; Dobrovoljc, Kaja, 2022, CMC training corpus Janes-Tag 3.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1732.

Erjavec, Tomaž; et al., 2019, CMC training corpus Janes-Tag 2.1, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1238.

Erjavec, Tomaž; et al., 2017, CMC training corpus Janes-Tag 2.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1123.

Erjavec, Tomaž; Fišer, Darja; Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela and Ljubešić, Nikola, 2016, CMC training corpus Janes-Tag 1.2, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1085.

Erjavec, Tomaž; Fišer, Darja; Čibej, Jaka and Arhar Holdt, Špela, 2016, CMC training corpus Janes-Tag 1.1, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1081.

Erjavec, Tomaž; Fišer, Darja; Čibej, Jaka and Arhar Holdt, Špela, 2016, CMC training corpus Janes-Tag 1.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1079.

   • Janes-Norm:
Lenardič, Jakob; Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Erjavec, Tomaž and Fišer, Darja, 2022, CMC training corpus Janes-Norm 3.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1733.

Erjavec, Tomaž; Fišer, Darja; Čibej, Jaka and Arhar Holdt, Špela, 2016, CMC training corpus Janes-Norm 1.2, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1084.

Erjavec, Tomaž; Fišer, Darja; Čibej, Jaka and Arhar Holdt, Špela, 2016, CMC training corpus Janes-Norm 1.1, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1083.

   • Janes-Syn:
Arhar Holdt, Špela; Erjavec, Tomaž and Fišer, Darja, 2017, CMC training corpus Janes-Syn 1.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1086.

Reference
FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola, ERJAVEC, Tomaž. 2020. The Janes project: language resources and tools for Slovene user generated content. Language Resources and Evaluation. DOI: 10.1007/s10579-018-9425-z

ČIBEJ, Jaka, ARHAR HOLDT, Špela, ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja. Ročno označeni korpusi Janes za učenje jezikovnotehnoloških orodij in jezikoslovne raziskave. V: FIŠER, Darja (ur.). Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 2018. https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul//catalog/view/111/203/2416-1 [PDF]

LJUBEŠIĆ, Nikola, ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja. Orodja za procesiranje nestandardne slovenščine. V: FIŠER, Darja (ur.). Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 74-98, 381-382, tabele. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/111/203/2413-1 [PDF].

FIŠER, Darja (urednik). Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 396 str., ilustr. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul//catalog/book/111[PDF]

ČIBEJ, Jaka, ARHAR HOLDT, Špela, ERJAVEC, Tomaž, FIŠER Darja. Razvoj učne množice za izboljšano označevanje spletnih besedil. V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016, 40–46. https://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Cibej-et-al_Razvoj-ucne-mnozice.pdf [PDF]

ERJAVEC, Tomaž, ČIBEJ, Jaka, ARHAR HOLDT, Špela, LJUBEŠIĆ, Nikola, FIŠER, Darja. Gold-standard datasets for annotation of Slovene computer-mediated communication. In Proceedings of RASLAN 2016: Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2016, pp. 29-40. https://nlp.fi.muni.cz/raslan/raslan16.pdf [PDF]

ČIBEJ, Jaka, FIŠER, Darja, ERJAVEC, Tomaž. Normalisation, tokenisation and sentence segmentation of Slovene tweets. Proceedings of the Workshop on Normalisation and Analysis of Social Media Texts (NormSoMe). 2016, pp. 5-10. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/workshops/LREC2016Workshop-NormSoMe_Proceedings.pdf [PDF]


Revision #28
Created 5 March 2023 21:31:15 by Tina Munda
Updated 5 December 2023 15:28:59 by Tina Munda