Annotation Guidelines

This chapter summarizes the annotation guidelines for the Universal Dependencies (UD) morphology and syntax as applied to Slovene texts. The guidelines are arranged from the latest, up-to-date version to the oldest version.

Version 1.3
Project SPOT

DOBROVOLJC, Kaja in TERČON, Luka: 2023. Universal Dependencies: Smernice za označevanje besedil v slovenščini. Različica 1.3. Rezultat projekta Na drevesnici temelječ pristop k raziskavam govorjene slovenščine. [DOCX] [PDF]) - only in Slovene

Version 1.0
Project Development of Slovene in a Digital Environment

DOBROVOLJC, Kaja in TERČON, Luka: 2023. Universal Dependencies: Smernice za označevanje besedil v slovenščini. Rezultat projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju. [DOCX] [PDF] - only in Slovene

Priloga k smernicam: Odprta vprašanja pri prenosu označevalne sheme Universal Dependencies na slovenska besedila
[DOCX] [PDF] - only in Slovene


Revision #4
Created 13 November 2023 14:38:13 by Tina Munda
Updated 1 March 2024 07:28:55 by Tina Munda