Reference in povezave

V tem poglavju so zbrane relevantne reference in povezave na projekte, v katerih se je označevalni sistem razvijal in uporabljal.

Korpusi s strojnimi oznakami za povezave
Štravs, Miha; Knez, Timotej and Žitnik, Slavko, 2022, Slovene corpus for general relation extraction SloREL 1.1, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1730.

Štravs, Miha; Knez, Timotej and Žitnik, Slavko, 2022, Slovene corpus for general relation extraction SloREL 1.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1730.


Revision #3
Created 14 November 2023 22:41:06 by Tina Munda
Updated 15 November 2023 14:15:43 by Tina Munda