Navodila za uporabo

Dostop do platforme

Do platforme ON dostopamo prek povezave: on.uni-lj.si

Vpišemo se z digitalno identiteto, ki smo jo prejeli na e-naslov. Če uporabniškega imena in/ali gesla niste prejeli, nam pišite na predavajalnik@cjvt.si.

Po vpisu uporabniškega imena in gesla kliknemo na gumb SIGN IN. Platforma nas s tem preusmeri na prvo stran (pregledna stran s predavanji).

Kazalo vsebine

Prva stran

Prva stran vsebuje več razdelkov:

Na uvodno stran se lahko vedno vrnemo s klikom na logotip Online Notes, ki se nahaja v zgornjem levem kotu.

Gumb za dostop do nastavitev in odjavo

Če v zgornjem desnem kotu kliknemo na svoje uporabniško ime, se odpre okno, ki ponudi dve možnosti:

Nastavitve

Ob kliku na Nastavitve oz. Settings se odpre stran z nastavitvami, ki vsebuje dva segmenta; račun in videz.

V razdelku 'videz' lahko spremenimo jezik platforme in temo (glej Sliko 3).

V razdelku ‘račun’ lahko spremenimo svoje geslo.

Če želimo zamenjati svoje geslo, kliknemo na Spremeni geslo. Nato v okvirček vpišemo novo geslo, ki mora biti dolgo vsaj 8 znakov ter vsebovati vsaj eno črko in vsaj eno številko. S klikom na oko na koncu vrstice lahko vtipkano geslo vidimo. Novo geslo v spodnji okvirček vpišemo še enkrat in kliknemo gumb sprememba. S klikom na gumb Prekliči se bo okno zaprlo in geslo se ne bo shranilo.

V drugi vrstici imamo možnost preklapljanja med stranema v slovenskem in angleškem jeziku.

V tretji vrstici imamo možnost preklapljanja med svetlim in temnim načinom.

Odjava iz sistema

Iz sistema se izpišemo tako, da ob kliku na svoje uporabniško ime zgoraj desno izberemo gumb Odjava. Ob kliku nas platforma preusmeri na začetno stran, kjer lahko ponovno vpišemo uporabniško ime in geslo.

Filtriranje

Na prvi strani se na levem delu nahaja razdelek, kjer lahko filtriramo vsebine na platformi Online Notes.

Filtriramo lahko s pomočjo iskalnega okna ali s klikanjem po obstoječih predlogih. Načini so natančneje opisani v nadaljevanju. Če želimo pobrisati izbrane filtre, kliknemo na gumb Počisti filtre, ki se nahaja na dnu segmenta.

(manjka)

Filtriranje s pomočjo iskalnega polja

V iskalno polje, ki se nahaja ob lupi, lahko vpišemo ime predavanja, ki ga želimo poiskati. Na desni strani se bodo pojavili zadetki iskanja. <!--- Komentar --->

Filtriranje po razdelku 'Čas'

S klikom na razdelek Čas odpremo koledarček, kjer lahko poiščemo datum predavanja, ki ga iščemo. S puščicama levo in desno se lahko premikamo med različnimi stranmi koledarčka. S klikom na izpisana mesec in leto (npr. junij 2024) bomo preklopili na iskanje po letih, še z enim klikom na izpisano leto (npr. 2024) pa na iskanje po desetletjih (npr. 2020–2029). V koledarčku označimo dan, ki nas zanima, oziroma razpon (npr. med 19. in 25. junijem 2024).

Filtriranje po stanju

S klikom na gumb Stanje lahko filtriramo po predavanja glede na njihovo stanje, izbiramo lahko med načrtovanimi predavanji (predavanja, ki so v sistemu napovedana za nek prihodnji termin), začasno zaustavljenimi predavanji (predavanja, ki se trenutno snemajo v sistemu, a je predavatelj snemanje začasno zaustavil, npr. med premorom), predavanji, ki so v pregledu (zaključena predavanja, pri katerih poteka popravljanje transkripcije), predavanji v teku (predavanja, ki trenutno potekajo), skritimi predavanji (zaključena predavanja, ki so v sistemu, a so nevidna za študente) in objavljenimi predavanji (zaključena predavanja, ki so v sistemu in so vidna za študente).

Filtriranje po predmetu

Ob kliku na segment Predmet se izpišejo vsi predmeti, ki so vezani na naše uporabniško ime. Med njimi lahko izberemo želenega.

Filtriranje po prostoru

S klikom na gumb Učilnica lahko filtriramo po prostorih oziroma predavalnicah. Izpišejo se nam vse predavalnice, ki so vezane na naše uporabniško ime.

Seznam predavanj

Seznam predavanj se nahaja na sredini prve strani. Gre za seznam vsebin, ki jih je uporabnik posnel in delil na platformi. Vsak posnetek je v svoji vrstici. Pri vsakem posameznem predavanju so podatki o njem in možnosti urejanja predavanja.

Preimenovanje predavanja

Pred imenom predavanja se nahaja ikona s svinčnikom. S klikom nanjo se nam odpre okno, v katerega lahko vpišemo besedilo in tako preimenujemo predavanje. S klikom na gumb Preimenuj bomo preimenovanje potrdili, s klikom na gumb Prekliči pa se bo okno zaprlo brez preimenovanja.

Vidnost posnetka

Pod datumom posameznega predavanja se nahaja gub za vidnost posnetka (siv pravokotnik z očesom, glej Sliko X). Privzeta nastavitev vidnosti posnetkov je “skrito”, kar pomeni, da je predavanje vidno le avtorju (tj. predavatelju). Če želimo predavanje deliti s študenti, ga moramo odkriti.

Ob kliku na gumb za vidnost posnetka (siv gumb s prečrtanim očesom) se pojavi pogovorno okno, ki nas vpraša, ali smo prepričani v svojo odločitev. S klikom na Confirm

zbiro potrdimo. Gumb se bo obarval rdeče in oko na njem ne bo več prečrtano. To je tudi indikator vidnosti predavanja.

Če želimo predavanje, ki je študentom vidno, ponovno skriti, ponovno kliknemo na gumb za vidnost posnetka (rdeč gumb z očesom) in potrdimo izbiro. Če predavanje še ni bilo izvedeno

Če predavanja še ni bilo, je označeno kot načrtovano predavanje.

Dodajanje priponk

Pri vsakem predavanju sta v spodnjem desnem kotu na voljo dva gumba; Priloge in Uredi.

Gumb Priloge je namenjen dodajanju vsebin (priponk). Ob kliku se odpre pogovorno okno, ki vsebuje navodila za nalaganje prilog, ki bi jih želeli dodati predavanju. Naložimo jih lahko ali tako, da jih kliknemo in povlečemo v okence, ali tako, da s klikom na Browse

poiščemo datoteko v svojem računalniku. V istem oknu se pojavijo tudi priponke, ki smo jih predavanju že dodali. Te lahko tudi prenesemo (s klikom na prvo ikono s puščico) ali pobrišemo (s klikom na ikono z rdečim smetnjakom) (Slika X).

Funkcija za dodajanje priponk je namenjena nalaganju datotek, ki jih profesor doda kot prilogo predavanju. Navadno gre za predstavitve v PowerPointu, liste z nalogami, kratke zapiske, domače naloge in podobno. Vidne bodo vsem, ki imajo dostop do predavanja. Nalagamo lahko slike, posnetke in prezentacije (dovoljeni formati so .png, .jpg, .pdf, .mp3, .mp4, .ppt, .pdf in .zip). Če platforma določenega formata ne sprejme, ga naložimo v stisnjeni obliki (.zip). Nalagamo lahko datoteke v skupni velikosti 100 MB.

Vstop v način za urejanje transkripcije

S klikom na gumb Uredi vstopimo v način za urejanje transkripcije, ki je podrobneje opisan v razdelku Stran s transkripcijo in prevodom predavanja.

Razvrščanje

Na Prvi strani se pod gumbom za dostop do nastavitev in odjavo nahaja gumb za razvrščanje (Datum). Ob kliku se odpre spustni seznam, ki ponudi izbiro razvrščanja po datumu ali imenu. Če na isto izbiro kliknemo še enkrat (npr. dvakrat na Datum), preklopimo med naraščajočo in padajočo možnostjo razvrščanja.

Premikanje po seznamu predavanj

Na dnu pregledne strani so prikazane številke strani, obarvana pa je stran, na kateri se trenutno nahajamo. Z enojnima puščicama levo in desno se lahko premaknemo na prejšnjo oziroma naslednjo stran, z dvojnima puščicama (levo in desno) pa lahko prehajamo med sklopi strani. Na točno določeno stran se lahko premaknemo tudi s klikom na številko želene strani.

Stran s transkripcijo in prevodom predavanja

Stran s transkripcijo in prevodom predavanja nam omogoča, da urejamo besedilo, ki ga je izpisal razpoznavalnik govora oz. prevedel strojni prevajalnik. Kot prikazuje Slika X, stran sestoji iz zgornje pasice, osrednjega dela z besedilom predavanja (transkripcija v slovenščini na levi in prevod na desni) ter spodnje pasice s časovnim trakom.

Zgornja pasica

Na zgornji pasici se nahajajo gumb za vrnitev na prvo stran, podatki o predavanju, gumb za pomoč, gumbi za urejanje besedila in gumbi za splošno preverjanje besedila.

Gumb za vrnitev na prvo stran

Klik na gumb Nazaj (Slika 14), ki se nahaja v levem kotu zgornje pasice, nas vrne na pregledno stran s predavanji.

Podatki o predavanju

Na desni strani zgornje pasice so navedeni podatki o predavanju (okrajšava za predmet in naslov predavanja) in indikator o shranjenih spremembah. Indikator med urejanjem prikazuje črtico, ki kroži (Slika 15). Ko se spremembe shranijo, se indikator spremeni v kljukico. Če urejevalnik zapustimo pred spremembo indikatorja v kljukico, se spremembe ne bodo shranile.

Gumb za pomoč

Ob kliku na gumb za pomoč se odpre pogovorno okno, ki vsebuje kratka navodila za urejanje besedila in bližnjične tipke.

Gumbi za urejanje besedila

Gumbi za urejanje besedila so trije, nahajajo se na levi strani zgornje pasice, in sicer ob gumbu za pomoč (Slika 17).

Gumbi za splošno preverjanje besedila

Osrednji del z besedilom predavanja

V osrednjem delu se na levi strani nahaja transkripcija besedila v slovenskem jeziku, na desni pa strojni prevod.

Spodnja pasica s časovnim trakom

Na dnu strani je časovni trak, ki nakazuje dolžino zvočnega posnetka (Slika 16). Po njem se lahko pomikamo s klikanjem na izbrani del časovnice, pri čemer dobimo tudi predogled besedila in časovni žig.

Spodnja pasica vsebuje gumb za predvajanje in zaustavitev posnetka, gumb za nastavitev glasnosti in gumb za nastavitev hitrosti predvajanja posnetka.

Druge funkcionalnosti

Gumbi za prikaz popravljene različice (Čisto), prikaz popravkov (Urejeno) in prikaz besed manjšega prepričanja (Nizka stopnja zaupanja)

Zgoraj desno pod imenom predavanja najdemo tri gumbe. Izberemo lahko enega naenkrat. Z klikom na gumb Čisto lahko vidimo najnovejšo različico besedila brez obarvanih besed. S klikom na gumb Urejeno se v besedilu obarvajo besede, ki smo jih urejali. S klikom na gumb Nizka stopnja zaupanja pa se v besedilu obarvajo besede, za katere orodje zaznava manjše prepričanje o njihovi pravilnosti.

Gumbi za urejanje avtomatsko generiranih odstavkov besedila

Ostalo


Revision #56
Created 24 June 2024 11:37:54 by Sara Kos
Updated 8 July 2024 09:10:04 by Kaja Gantar