Skip to main content

Domain overview

Top level domain overviews are published in various papers.

These are some of the relevant papers (some may contain partially outdated data):

 • Slovar sodobne slovenščine: Problemi in rešitve
  • Oblikoslovne informacije v sodobnih slovarskih priročnikih
  • Leksikon besednih oblik Sloleks in smernice njegovega razvoja
  • Tehnološka izvedba sodobnega digitalnega slovarja
  • Leksikografski proces pri izdelavi spletnega slovarja sodobnega slovenskega jezika
  • Slovarski zgledi
  • Oznake: slovarska baza in slovar
  • Homonimija in večpomenskost: od teorije do slovarja
  • Specializirana leksika v splošnem slovarju
  • Uporabniške raziskave za potrebe slovenskega slovaropisja: prvi koraki
  • S pomočjo uporabniških jezikovnih vprašanj in mnenj do boljšega slovarja
 • Predstavitvena stran Slovarja sodobnega slovenskega jezika