Skip to main content

O projektu

Online Notes (ON) je sistem za avtomatsko razpoznavo govora predavanj in simultano prevajanje v tuje jezike. Razvoj poteka pod vodstvom Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Centrom za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani.

V priročniku so na kratko opisana navodila, s pomočjo katerih lahko predavatelji uporabljajo profesorski portal platforme Online Notes.

Portal se lahko uporablja za snemanje predavanj, ta lahko predavatelj naknadno ureja, popravlja, presnemava, dosnemava, dodaja lahko dodatna gradiva v obliki priponk in podobno. Predavanja lahko študentom po predavanju ostanejo skrita, lahko pa jih profesor s pomočjo portala Online Notes odkrije in omogoči dodatna študijska gradiva za vse, ki so vpisani v predmet.

Cilj projekta

Cilj projekta je povečati dostopnost predavanj za tuje študente doma in v tujini ter za ciljne skupine s senzornimi oviranostmi. Rezultati projekta bodo koristni za več skupin: prevodi v živo bodo tujim študentom olajšali spremljanje predavanj, ki potekajo v slovenskem jeziku; prepisi v slovenskem jeziku bodo v pomoč študentom z omejitvami pri sprejemanju besedil (gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, posamezniki s specifičnimi učnimi težavami …); izvlečki in posnetki predavanj, ki bodo dosegljivi preko posebnega portala, pa bodo odlično dopolnjevali elektronska gradiva za študij.