Skip to main content

Reference in povezave

V tem poglavju so zbrane relevantne reference in povezave na projekte, v katerih se je postopek normalizacije razvijal in uporabljal.

Projekti, na katerih se je razvijal označevalni sistem

Reference
Čibej, Jaka, Špela Arhar Holdt, Tomaž Erjavec, Darja Fišer. Razvoj učne množice za izboljšano označevanje spletnih besedil. V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016, 40–46. https://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Cibej-et-al_Razvoj-ucne-mnozice.pdf