Skip to main content

Reference in povezave

V tem poglavju so zbrane relevantne reference in povezave na projekte, v katerih se je postopek normalizacije razvijal in uporabljal.

Projekti, na katerih se je razvijal označevalni sistem
Razvoj slovenščine v digitalnem okolju
Janes: Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine

Reference
Čibej, Jaka, Špela Arhar Holdt, Tomaž Erjavec, Darja Fišer. Razvoj učne množice za izboljšano označevanje spletnih besedil. V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016, 40–46. https://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Cibej-et-al_Razvoj-ucne-mnozice.pdf