Skip to main content

References and Links

This chapter compiles relevant references and provides links to projects where the normalization process has been developed and applied to Slovene texts.

Projects, in which normalization has been developed or applied
Development of Slovene in a Digital Environment
Janes - Resources, Tools and Methods for the Research of Nonstandard Internet Slovene

Training corpora containing manually revised normalization
   • Janes-Tag:
Lenardič, Jakob; Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Erjavec, Tomaž; Fišer, Darja; Ljubešić, Nikola; Zupan, Katja; Dobrovoljc, Kaja, 2022, CMC training corpus Janes-Tag 3.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1732.

Erjavec, Tomaž; et al., 2019, CMC training corpus Janes-Tag 2.1, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1238.

Erjavec, Tomaž; et al., 2017, CMC training corpus Janes-Tag 2.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1123.

Erjavec, Tomaž; Fišer, Darja; Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela and Ljubešić, Nikola, 2016, CMC training corpus Janes-Tag 1.2, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1085.

Erjavec, Tomaž; Fišer, Darja; Čibej, Jaka and Arhar Holdt, Špela, 2016, CMC training corpus Janes-Tag 1.1, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1081.

Erjavec, Tomaž; Fišer, Darja; Čibej, Jaka and Arhar Holdt, Špela, 2016, CMC training corpus Janes-Tag 1.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1079.

   • Janes-Norm:
Lenardič, Jakob; Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Erjavec, Tomaž and Fišer, Darja, 2022, CMC training corpus Janes-Norm 3.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1733.

Erjavec, Tomaž; Fišer, Darja; Čibej, Jaka and Arhar Holdt, Špela, 2016, CMC training corpus Janes-Norm 1.2, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1084.

Erjavec, Tomaž; Fišer, Darja; Čibej, Jaka and Arhar Holdt, Špela, 2016, CMC training corpus Janes-Norm 1.1, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1083.

   • Janes-Syn:
Arhar Holdt, Špela; Erjavec, Tomaž and Fišer, Darja, 2017, CMC training corpus Janes-Syn 1.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1086.

References
FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola, ERJAVEC, Tomaž. 2020. The Janes project: language resources and tools for Slovene user generated content. Language Resources and Evaluation. DOI: 10.1007/s10579-018-9425-z

ČIBEJ, Jaka, ARHAR HOLDT, Špela, ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja. Ročno označeni korpusi Janes za učenje jezikovnotehnoloških orodij in jezikoslovne raziskave. V: FIŠER, Darja (ur.). Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 2018. https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul//catalog/view/111/203/2416-1 [PDF] - only in Slovene

LJUBEŠIĆ, Nikola, ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja. Orodja za procesiranje nestandardne slovenščine. V: FIŠER, Darja (ur.). Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 74-98, 381-382, tabele. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/111/203/2413-1 [PDF]. - only in Slovene

FIŠER, Darja (urednik). Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 396 str., ilustr. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul//catalog/book/111[PDF] - only in Slovene

ČIBEJ, Jaka, ARHAR HOLDT, Špela, ERJAVEC, Tomaž, FIŠER Darja. Razvoj učne množice za izboljšano označevanje spletnih besedil. V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016, 40–46. https://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Cibej-et-al_Razvoj-ucne-mnozice.pdf [PDF] - only in Slovene

ERJAVEC, Tomaž, ČIBEJ, Jaka, ARHAR HOLDT, Špela, LJUBEŠIĆ, Nikola, FIŠER, Darja. Gold-standard datasets for annotation of Slovene computer-mediated communication. In Proceedings of RASLAN 2016: Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2016, pp. 29-40. https://nlp.fi.muni.cz/raslan/raslan16.pdf [PDF]

ČIBEJ, Jaka, FIŠER, Darja, ERJAVEC, Tomaž. Normalisation, tokenisation and sentence segmentation of Slovene tweets. Proceedings of the Workshop on Normalisation and Analysis of Social Media Texts (NormSoMe). 2016, pp. 5-10. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/workshops/LREC2016Workshop-NormSoMe_Proceedings.pdf [PDF]