Skip to main content

09 Koreference

O koreferenčnosti govorimo, ko več elementov znotraj besedila (besed, fraz ali povedi) kaže na isto entiteto v resničnem svetu, izven samega jezika. Ta entiteta, ki ji pravimo referent, lahko predstavlja širok nabor stvari, npr. ljudi, živali, rastline, predmete, pa tudi kraje, dogodke, vloge, abstraktne pojme. Odkrivanje koreferenčnosti je zapletena, vendar ključna naloga pri ekstrakciji informacij. Zagotavlja jasno razumevanje odnosov med entitetami znotraj besedila, kar omogoča napredno uporabo v nalogah s področja obdelave naravnega jezika.