Skip to main content

Dostopnost in prilagoditve za ciljne skupine

Platforma Online Notes omogoča tudi določene funkcionalnosti za študente, ki imajo senzorične oviranosti.

V ta namen je na strani mogoče dodajati/vključiti:

  • v segmentu ‘tema’ imamo možnost preklapljanja med svetlim in temnim načinom,

Profesor naj bo pri pripravi predavanj pozoren na: