Skip to main content

01 Tokenizacija

Tokenizacija je postopek deljenja besedila na posamezne pojavnice (besede, števnike, ločila). Pri strojnem označevanju korpusov v slovenskem prostoru trenutno uporabljamo označevalnik CLASSLA-Stanza oz. vanj vključeni tokenizator Obeliks. Pravilom, na katerih je osnovan strojni označevalnik, sledi tudi ročni pregled.