Skip to main content

Reference in povezave

V tem poglavju so zbrane relevantne reference in povezave na projekte, v katerih se je označevalni sistem razvijal ter uporabljal.

Projekti, na katerih se je označevalni sistem razvijal oz. uporabljal
JOS - Jezikoslovno označevanje slovenskega jezika: metode in viri
Sporazumevanje v slovenskem jeziku
Universal Dependencies
Janes - Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine
Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Orodje Obeliks za tokenizacijo in stavčno segmentacijo
https://github.com/clarinsi/obeliks

Reference
Krek, Simon; Erjavec, Tomaž; Dobrovoljc, Kaja; Gantar, Polona; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka in Brank, Janez. The ssj500k training corpus for Slovene language processing. V: Fišer, D. in Erjavec, T. Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika: zbornik konference: 24.-25. september 2020, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020. Str. 24–33. http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Krek-et-al_The-ssj500k-Training-Corpus-for-Slovene-Language-Processing.pdftag [PDF]