Skip to main content

02 Segmentacija

Segmentacija je postopek deljenja besedila na povedi. Pri strojnem označevanju korpusov v slovenskem prostoru trenutno uporabljamo označevalnik CLASSLA-Stanza oz. vanj vključeni segmentator Obeliks. Pravilom, na katerih je osnovan strojni označevalnik, sledi tudi ročni pregled.