Skip to main content

Označevalne smernice

V tem poglavju so zbrane označevalne smernice za segmentacijo, ki so na voljo.

Različica 1.0 za nestandardno slovenščino
projekt Janes - Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine

ČIBEJ, Jaka, ARHAR HOLDT, Špela, ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, ZUPAN, Katja, 2016: Smernice za označevanje računalniško posredovane komunikacije: tokenizacija, stavčna segmentacija, normalizacija, lematizacija in oblikoskladenjsko označevanje. Različica 1.0. Rezultat projekta Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine. [PDF]