Skip to main content

03 Normalizacija

Jezik spletne komunikacije se v marsikaterem vidiku razlikuje od standardnega jezika. Obstoječa orodja za označevanje besedil se z njim težje spopadajo. Normalizacija, katere cilj je vsaki nestandardni pojavnici pripisati standardno ustreznico, je ključna za izboljševanje nadaljnje obdelave besedil, saj tako lematizacija kot tudi oblikoskladenjsko označevanje nestandardnega jezika potekata na podlagi normaliziranih oblik (Čibej et al. 2016).