Skip to main content

Označevalne smernice

V tem poglavju so zbrane označevalne smernice za normalizacijo nestandardnih besedil. Smernice so razvrščene od zadnje, ažurne različice do nastarejše različice.

Različica 2.0
projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

LENARDIČ, Jakob in FIŠER, Darja, 2022: Smernice za ročno normalizacijo Janes Norm 3.0. Rezultat projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju. [DOCX] [PDF]

Različica 1.0 za nestandardno slovenščino
projekt Janes - Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine

ČIBEJ, Jaka, ARHAR HOLDT, Špela, ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, ZUPAN, Katja, 2016: Smernice za označevanje računalniško posredovane komunikacije: tokenizacija, stavčna segmentacija, normalizacija, lematizacija in oblikoskladenjsko označevanje. Različica 1.0. Rezultat projekta Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine. [PDF]