Skip to main content

08 Imenske entitete

Imenske entitete (angl. named entities; NE) so samostalniki in samostalniške besedne zveze, ki identificirajo neko osebo, lokacijo, organizacijo ali drug edinstven objekt v realnem prostoru in času (poleg tega v širšem smislu tudi svojilne pridevnike, izpeljane iz osebnega lastnega imena, npr. DERIV-PER[Obamova] izvolitev). Na ortografski ravni so pogosto izražene z veliko začetnico (Slovenska tiskovna agencija) ali kratico (STA), vendar pa velika začetnica in kratica ne označujeta samo imenskih entitet (npr. BDP). Identifikacija imenskih entitet v besedilu je pomembna za luščenje informacij iz besedila, odkrivanje koreferenčnosti, analiziranje sentimenta, ekstrakcijo informacij, povezav in dogodkov ter drugih nalog, povezanih s procesiranjem naravnega jezika.