Skip to main content

Reference in povezave

V tem poglavju so zbrane relevantne reference in povezave na projekte, v katerih se je označevalni sistem razvijal ter uporabljal.

Projekti, na katerih se je razvijal označevalni sistem
MUC-6 Named Entity Task Definition
CONLL 2003
BSNLP 2017 shared task
Janes - Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine

Reference
Marc Reznicek: Linguistische Annotation von Nichtstandardvarietäten / Guidelines und „Best Practices" Guidelines NER (version 1.5). https://www.linguistik.huberlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/forschung/nosta-d/nosta-d-ner-1.5

LDC - Linguistic Data Consortium: ACE (Automatic Content Extraction) English Annotation Guidelines for Entities, Version 6.6 2008.06.13, http://projects.ldc.upenn.edu/ace (Dostopano dne: 2. november 2020).