Skip to main content

Reference in povezave

V tem poglavju so zbrane relevantne reference in povezave na projekte, v katerih se je označevalni sistem razvijal ter uporabljal.

Krovna spletna stran projekta Universal Dependencies: https://universaldependencies.org/
Splošne smernice: https://universaldependencies.org/guidelines.html
Slovenske smernice (v angleščini): https://universaldependencies.org/sl/index.html

Korpusi z ročno pregledanimi oznakami UD
Drevesnica pisne slovenščine SSJ: https://github.com/UniversalDependencies/UD_Slovenian-SSJ
Drevesnica govorjene slovenščine SST: https://github.com/UniversalDependencies/UD_Slovenian-SST
Drevesnica SSJ kot del učnega korpusa SUK: Zwitter Vitez, Ana; et al., 2023, Spoken corpus Gos 2.0 (transcriptions), Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1771.

Reference
Dobrovoljc, K., Terčon, L., Ljubešić, N. (2023). Universal Dependencies za slovenščino: nove smernice, ročno označeni podatki in razčlenjevalni model. Slovenščina 2.0, 11(1): 218–246. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2023.1.218-246 [PDF]

Dobrovoljc, K., Terčon, L., & Ljubešić, N. (2022). Universal Dependencies za slovenščino: nadgradnja smernic, učnih podatkov in razčlenjevalnega modela. In D. Fišer & T. Erjavec (Eds.), Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika: zbornik konference (pp. 30–39). Inštitut za novejšo zgodovino. https://nl.ijs.si/jtdh22/pdf/JTDH2022_Dobrovoljc-et-al_Universal-Dependencies-za-slovenscino.pdf

de Marneffe, M.-C., Manning, C. D., Nivre, J., & Zeman, D. (2021). Universal Dependencies. Computational Linguistics, 47(2), 255–308. https://doi.org/10.1162/coli_a_00402

Nivre, J., de Marneffe, M.-C., Ginter, F., Hajič, J., Manning, C. D., Pyysalo, S., Schuster, S., Tyers, F., & Zeman, D. (2020). Universal Dependencies v2: An Evergrowing Multilingual Treebank Collection. Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference, 4034–4043. https://aclanthology.org/2020.lrec-1.497

Dobrovoljc, K., Erjavec, T., & Krek, S. (2017). The Universal Dependencies Treebank for Slovenian. Proceedings of the 6th Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing, 33–38. https://doi.org/10.18653/v1/W17-1406

Dobrovoljc, K., & Nivre, J. (2016). The Universal Dependencies Treebank of Spoken Slovenian. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’16), 1566–1573. https://aclanthology.org/L16-1248