Skip to main content

Označevalne smernice

V tem poglavju so zbrane označevalne smernice za oblikoslovje in skladnjo po sistemu Universal Dependencies (UD).

Različica 1.3
projekt SPOT

DOBROVOLJC, Kaja in TERČON, Luka: 2023. Universal Dependencies: Smernice za označevanje besedil v slovenščini. Različica 1.3. Rezultat projekta Na drevesnici temelječ pristop k raziskavam govorjene slovenščine. [DOCX] [PDF])

Različica 1.0
projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

DOBROVOLJC, Kaja in TERČON, Luka: 2023. Universal Dependencies: Smernice za označevanje besedil v slovenščini. Rezultat projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju. [DOCX] [PDF]

Priloga k smernicam: Odprta vprašanja pri prenosu označevalne sheme Universal Dependencies na slovenska besedila
[DOCX] [PDF]