Skip to main content

Označevalne smernice

V tem poglavju so zbrane označevalne smernice Šolar. Smernice so razvrščene od zadnje, ažurne različice, do starejših, predhodnih verzij.

Različica 1.2 (12/11/2023)
projekt Empirična podlaga za digitalno podprt razvoj pisne jezikovne zmožnosti

ARHAR HOLDT, Špela, LAVRIČ, Polona, ROBLEK, Rebeka, GOLI, Teja, BON, Mija, 2023: Kategorizacija učiteljskih popravkov: Smernice za označevanje korpusa Šolar. Različica 1.2. Rezultat projekta Empirična podlaga za digitalno podprt razvoj pisne jezikovne zmožnosti. [DOCX] [PDF]

Različica 1.1 (12/8/2022)
projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

ARHAR HOLDT, Špela, LAVRIČ, Polona, ROBLEK, Rebeka, GOLI, Teja, 2022: Kategorizacija učiteljskih popravkov: Smernice za označevanje korpusa Šolar. Različica 1.1. Rezultat projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju. [DOCX] [PDF]

Različica 1.0 (16/12/2018)
projekt Nadgradnja korpusa Šolar

ARHAR HOLDT, Špela, LAVRIČ, Polona, ROBLEK, Rebeka, GOLI, Teja, 2018: Kategorizacija učiteljskih popravkov: Smernice za označevanje korpusa Šolar 2.0. Različica 1.0. Rezultat projekta Nagradnja korpusa Šolar. [PDF]