Skip to main content

11 Jezikovni popravki (Šolar)

Označevalni sistem Šolar je bil zasnovan skupaj s slovenskim razvojnim korpusom Šolar (Arhar Holdt et al. 2022) in je namenjen vsebinski kategorizaciji jezikovnih popravkov v besedilih učencev in dijakov, ki so nastala v slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Označevanje popravkov je bilo zasnovano v prvi različici korpusa (Kosem et al. 2012), nato pa celovito nadgrajeno v verziji 2.0 (Kosem et al. 2016), ko so bile prvič pripravljene tudi označevalne smernice (Arhar Holdt et al. 2018). Označevalni sistem je hierarhično urejen v tri stopnje: najprej so popravki opredeljeni glede na jezikovno ravnino, sledi opredelitev splošnega tipa popravka in nazadnje specifični jezikovni problem. Trodelne oznake omogočajo tako robustno kot podrobno uporabo za različne namene.