Skip to main content

10 Udeleženske vloge (SRL)

Označevanje udeleženskih vlog oz. semantično označevanje (angl. semantic role labelling; SRL) predstavlja pripisovanje semantičnih kategorij, kot so aktant, prizadeto, lokacija ipd., glagolskim udeležencem v korpusnih stavkih. Sistem semantičnega označevanja in nabor semantičnih kategorij (oz. oznak) temelji na sistemu Praške odvisnostne drevesnice (PDT 2.0), ki je realiziran v Vezljivostnem leksikonu čeških glagolov (Vallex), in je prilagojen skladenjskim in pomenskim lastnostim slovenščine.