Skip to main content

13 Povezave

Ekstrakcija povezav je postopek odkrivanja in kategorizacije semantičnih odnosov med entitetami znotraj besedila. Ta naloga je ključna za razumevanje strukture in pomena kompleksnih jezikovnih podatkov in je pomembna za različne naloge, povezane z obdelavo naravnega jezika, kot so iskanje in izbiranje informacij, gradnja baz znanja itd.