Skip to main content

Reference in povezave

V tem poglavju so zbrane relevantne reference in povezave na projekte, v katerih se je označevalni sistem razvijal in uporabljal.

Korpusi s strojnimi oznakami za povezave
Štravs, Miha; Knez, Timotej and Žitnik, Slavko, 2022, Slovene corpus for general relation extraction SloREL 1.1, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1730.

Štravs, Miha; Knez, Timotej and Žitnik, Slavko, 2022, Slovene corpus for general relation extraction SloREL 1.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1730.