Skip to main content

Predstavitev oznak

V tem poglavju so navedene in strnjeno predstavljene oznake za relacije. Podrobnejšo predstavitev najdete v smernicah v poglavju Označevalne smernice.