Skip to main content

Označevalne smernice

V tem poglavju so zbrane označevalne smernice za označevanje povezav. Smernice so razvrščene od zadnje, ažurne različice, do starejših, predhodnih verzij.

Različica 1.2 (OSNUTEK)
ŽITNIK, Slavko, KREK, Simon, ROBNIK-ŠIKONJA, Marko, GANTAR, Polona, ARHAR HOLDT, Špela, PRELEVIKJ, Marko: Smernice za označevanje povezav v slovenskem jeziku. [DOCX]