Skip to main content

Annotation Guidelines

This chapter summarizes the annotation guidelines for the Universal Dependencies (UD) morphology and syntax as applied to Slovene texts. The guidelines are arranged from the latest, up-to-date version to the oldest version.

Version 1.3
Project SPOT

DOBROVOLJC, Kaja in TERČON, Luka: 2023. Universal Dependencies: Smernice za označevanje besedil v slovenščini. Različica 1.3. Rezultat projekta Na drevesnici temelječ pristop k raziskavam govorjene slovenščine. [DOCX] [PDF]) - only in Slovene

Version 1.0
Project Development of Slovene in a Digital Environment

DOBROVOLJC, Kaja in TERČON, Luka: 2023. Universal Dependencies: Smernice za označevanje besedil v slovenščini. Rezultat projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju. [DOCX] [PDF] - only in Slovene

Priloga k smernicam: Odprta vprašanja pri prenosu označevalne sheme Universal Dependencies na slovenska besedila
[DOCX] [PDF] - only in Slovene